Skip to content

Акт злуки унр і зунр 22 січня 1919 р текст

Скачать акт злуки унр і зунр 22 січня 1919 р текст djvu

22 січня р. У цей день 86 років тому відбулося прийняття Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Депутати сповідуючи ідею суверенності УНР. На плечі ЗОУНР ліг весь тягар війни з Польщею. Саме там на першому ж засіданні УНРади була одностайно затверджена Ухвала про Злуку ЗУНР з УНР. УНР та ЗУНР: одна мета, різні шляхи.

Акт злуки УНР і ЗУНР (Акт соборності України 22 січня ) — об'єднання в одне держ. утворення Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), які виникли на руїнах Російської та Австро-Угорської імперій у результаті нац.-визв.

б-би й рев. процесів. Упродовж віків етнічні укр. землі, починаючи із занепаду Київської Русі, були роз'єднаними та входили до складу сусідніх д-ав — Литви, Польщі, Туреччини, Молдови, Угорщини, Мос-ковії.  Саме там на першому ж засіданні УНРади була одностайно затверджена Ухвала про Злуку ЗУНР з УНР.

3 січня року на сесії УНРади у Станіславі прийняли Ухвалу “Про злуку ЗУНР з УНР”, тобто ратифікували Фастівську угоду. Ідея соборності український земель охопила не лише Велику Україну і ЗУНР (Галичину, Лемківщину, Підляшшя, Буковину, Прикарпаття, Західне Поділля тощо), але й Закарпаття. 21 січня року у Хусті делегатів Всенародних Зборів українців Закарпаття ухвалили об’єднання з соборною Україною.  22 січня го у Києві відбулась урочиста церемонія Злуки, свято річниці IV Універсалу УНР і народження соборної України.

З такої нагоди Директорія видала Універсал про об’єднання українських земель. На святі були також представники ЗУНР: Лев Бачинський, Лонгин Цегельський та Степан Вітвицький.

Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики или Акт объединения УНР и ЗУНР, часто именуемый «Акт Злуки» — торжественное провозглашение 22 января года объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Стремясь получить помощь в борьбе с поляками, наступавшими на ЗУНР, Украинская Национальная Рада в конце ноября года направила в Киев к гетману Скоропадскому своих.

АКТ ЗЛУКИ – урочисте проголошення ДИРЕКТОРІЯ акта про об'єднання Української Народної Республіки й ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР) в єдину незалежну д-ву 22 січ. в Києві. Внаслідок розвалу Австро-Угорщини на зх.-укр.

землях 1 листоп. постала нова д-ва – ЗУНР. Під тиском широких нар. мас, що прагнули об'єднання з "Великою Україною", в умовах розв'язаної поляками інтервенції Українська національна рада ЗУНР, її найвища законодавча влада, доручила своєму урядові – ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ – вжити необхідних заходів.

січня р. за сценарієм І.Огієнка у Києві відбулися всенародні свята з нагоди річниці IV Універсалу УНР і народження Соборної України.  3-го січня року в м.Станиславові Українська Національна Рада Західної Української Народньої Республіки, як виразник волі всіх українців бувшої Австро-Угорської імперії і як найвищий їх законодавчий чинник, торжественно проголосила злуку Західної Української Народньої Республіки з Наддніпрянською Народньою Республікою – в одноцільну, суверенну Народню Республіку.

У цей день 86 років тому відбулося прийняття Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Розділений кордонами чужих держав, наш народ не тільки вистояв, а й відродився, возз'єднався в єдине ціле. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо тих, хто формував концепцію державності й соборності, хто боровся за об'єднання всіх національно-демократичних сил українства, хто намагався відродити незалежну і соборну державу.  Но провозглашение Акта Злуки 22 января г.

было завершающим аккордом. Примерно как голосование в парламенте 8 декабря года за политреформу и «третий тур». Західноукраїнська Народна республіка. Акт злуки УНР і ЗУНР. р. Директорія та її політика. Восени р. в умовах загострення кризи, активізували свою діяльність українські політичні партії. Ще в серпні р. вони організували Український національний союз (УНС), головою якого став В.Винниченко.  Криза, яка охопила українську демократію відчутно проявилася і в роботі Трудового конгресу ( січня р.).

З депутатів, передбачених виборчим законом, на конгресі працювало Найбільшими фракціями були есерівська і селянська. Депутати сповідуючи ідею суверенності УНР. були поділені в питаннях соціально-економічної орієнтації держави. Політична ситуація та державно-правовий розвиток українських земель в складі Української Народної Республіки в період історії з року.

Передумови та події, що спричинили підписання Акту злуки, а також наслідки та вплив на подальший розвиток країни.  Особливе значення має Акт Злуки УНР та ЗУНР, проголошений 22 січня року.

правовий український народний акт. Підписаний та проголошений у році Акт злуки УНР та ЗУНР мав величезне значення для подальшого розвитку України: 1) Це був перший випадок, коли на конституційному рівні заявили про прагнення українського народу бути єдиним, мати єдину територію, уряд, закони тощо.

Кордони держави мали охоплювати всі території проживання українців.

txt, EPUB, txt, txt